Skip to main content

Dvě desetiletí česko-slovenských diskusí a setkávání v Liberci

Přehled témat, referentů a referátů seminářů 1991-2019

 • 2023

  NA ROZCESTÍ ALTERNATIVY VÝVOJE ČESKÝCH, SLOVENSKÝCH A ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJIN V DRUHÉ POLOVINĚ 19. STOLETÍ A VE 20. STOLETÍ

  XXXII. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře

  Doprava v Liberci 

  seminář: Použijte autobus č. 15, 19 nebo 29 z centra MHD Fügnerova ul., vystupte na zastávce Technická univerzita.

  Účastnický poplatek

  za seminář činí 200,- Kč. Účastníci mohou zaplatit účastnický poplatek hotově při zahájení semináře nebo bankovním převodem po přihlášení na seminář (viz modrý odkaz registrace níže)

  Pro studenty je účast zdarma.

   Zdanitelné plnění je prováděno v rámci ekonomické činnosti univerzity dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, a proto je v částce vložného zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 21 %.

  UPOZORNĚNÍ: Ubytování a stravu (s výjimkou drobného občerstvení na místě) si účastníci z řad publika zajišťují na vlastní náklady. 

  Přihlášky

  Přihlášky zasílejte do 31. července 2023

  prostřednictvím přihlašovacího formuláře 

  ( v přihlášce rozlišujte sekce přednášející/účastníci)

  Pro případné doplňující informace:
  tel. 48 53 54 224, 48 53 54 240
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Semináři byla udělena akreditace MŠMT k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování.

  Program

  Úterý 22. 8. 2023

  EXKURZE: „Bylo, nebylo…“ (Příchovice – Desná)

  10.0017.00

  18:00 Krajská vědecká knihovna v Liberci: Autorské čtení a diskuze s Izabelou Strakovou (PF ZČU), autorkou románu Říše

  Uvozeno hudebním doprovodem

   

 • 2022

  Místa paměti na druhou světovou válku a jejich proměna
  XXXI. ročník semináře se uskuteční v budově G (Univerzitní nám. 1410/1), v posluchárně G 315 (3. patro).

  Doprava v Liberci

  seminář: Použijte autobus č. 15, 19 nebo 29 z centra MHD Fügnerova ul., vystupte na zastávce Technická univerzita.

  Pokud se seminář bude muset z epidemiologických důvodů konat v online verzi, bude účastníkům včas poskytnut odkaz na příslušnou digitální platformu, budou též informováni o případné úpravě programu.

  Účastnický poplatek

  Účastnický poplatek za seminář (bez ubytování a stravy) činí 200,- Kč. Účastníci mohou zaplatit účastnický poplatek hotově při zahájení semináře nebo bankovním převodem po přihlášení na seminář (viz modrý odkaz registrace níže). Pro studenty je účast zdarma.

  Zdanitelné plnění je prováděno v rámci ekonomické činnosti univerzity dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a proto je v částce vložného zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 21%.

  Přihlášky

  Přihlášky zasílejte do 31. července 2022 prostřednictvím přihlašovacího formuláře nebo v listinné podobě na poštovní adresu nebo e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.:

  Technická univerzita v Liberci
  katedra historie FP
  Studentská 2
  461 17 Liberec 1
  tel. 48 53 54 224, 48 53 54 240
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Seminář získal akreditaci MŠMT pro DVPP č. 6786/2022-2.

  Program

  Pondělí 15. 8. 2022

  8.00 – 21.00 EXKURZE: Drážďany jako místo paměti

  „Drážďany jako místo paměti druhé světové války“ (Pavla Plachá – Kateřina Portmann – Jan Vajskebr)

  „Drážďany jako místo paměti českého pobělohorského exilu“ (Milan Svoboda)

  Drážďany a paměť místa: umělecká metropole v proměnách času (Anna Habánová)

  Úterý 16. 8. 2022

  8.30–9.00 Prezence

  9.00–9.30 Zahájení: představitelé pořádajících institucí

  I. ZÁKLADNÍ REFERÁT K TÉMATU

  9.45 – 10.15 Vojtěch Kessler (HÚ AV ČR): Role míst paměti při vytváření státní a národní identity

  II. ČESKOSLOVENSKO-POLSKÁ PERSPEKTIVA

  10.15 – 10.35 Petra Švardová (HÚ SAV): Pomníky Sovietskej armády v Československu po roku 1989

  10:35 – 10:55 Adam Zítek (NA): Od pomníků vděčnosti k uctívání hrdinů. Nástin problematiky historické paměti ve veřejném prostoru v Polsku

  10.55–11.15 Diskuze k blokům I a II

  11.15 – 11.30 Přestávka

  III. MÍSTA PAMĚTI ZAHRANIČNÍHO ODBOJE

  11.30 – 11.50 Pavel Mücke (ÚSD AV ČR – FHS UK): Po stopách pamětních válek aneb Vzpomínkové práce vojáků druhého čs. zahraničního odboje jako místa paměti

  11.50–12.10 Miloslav Čaplovič (VHÚ Bratislava): Pamätník čs. armádného zboru na Dukle v premenách času 1947-2021

  12.10 – 12.30 Diskuse

  12:30–14:00 Přestávka na oběd

  IV. REGIONÁLNÍ PERSPEKTIVA – PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA

  14.00 – 14.20 Marek Syrný (FF UMB): Miesta pamäti II. svetovej vojny na Slovensku a súčasnosť

  14.20 – 14.40 Jaroslav Pažout - Milan Svoboda  (KHI FP TUL): Německé válečné hroby na československém území

  14.40 – 15.00 Pavel Kmoch: Konec pánů Benešovska. Místa paměti zásahu Waffen – SS z výcvikového prostoru Böhmen proti Pražskému povstání

  15:00–15:20 Diskuse

  15:20 –15:35 Přestávka

  V. REGIONÁLNÍ PERSPEKTIVA – ŘÍŠSKÁ ŽUPA SUDETY

  15.35 – 15.55 Jan Vajskebr – Jan Zumr (ÚSTR): Topografie teroru. Struktury nacistického bezpečnostní aparát nacistického Německa v Říšské župě Sudety

  15.55 – 16.15 Petr Karlíček (Archiv města Ústí nad Labem): Zaniklé obce jako místo paměti - Ústecko

  16:15–16:35 Jan Rychlík (KHI FP TUL): Krkonoše jako místo paměti Čechů a Němců

  16.35–16.55 Diskuse k blokům

  17.00 Dílčí exkurze – Liberecká místa paměti

  19.00 - 22.00 Přátelské posezení účastníků semináře

  Středa 17. 8. 2022

  VI. DIDAKTICKÝ BLOK – ZÁKLADNÍ REFERÁTY

  9.00–9.30 Iva Vachková (Muzeum hlavního města Prahy): Potenciál míst paměti pro vyučování dějepisu

  9:30–10:00 Alžbeta Śnieżko (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice): Pamäť ako databáza hodnôt

  10:00–10:15 Přestávka

  VII. DIDAKTICKÝ BLOK – WORKSHOPY

  10.15–11.15 Workshop I: Iva Vachková (Muzeum hlavního města Prahy): Liberecké Stolpersteine

  10.15–11.15 Workshop II: Alžbeta Śnieżko (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice): U-mapa. Nástroj na spritomňovanie minulosti 

  10.15–11.15 Workshop III: Jiří Kocián (CV Malach): Místa paměti v Archivu vizuální historie USC Shoah Foundation

  11.15–11.45 Diskuze

  11:45–13:15 Přestávka na oběd

  VIII. MÍSTA PAMĚTI VE FILMOVÉ A TELEVIZNÍ TVORBĚ

  13.15 – 13.45 Petr Bednařík (FSV UK): Obraz 2. světové války v československé filmové a televizní tvorbě 70. a 80. let. Normalizační manipulace s pamětí jako součást dobové propagandy

  VIII. Místa paměti ve veřejném prostoru – projekty

  13.45 -14.05 Jan Špringl (Památník Terezín): „Za pomníčky“. Dokumentace stavu míst bývalých nacistických táborů a masových hrobů obětí nacismu v ČR

  14.05 -14.25 Kateřina Portmann – Linda Skrbková (KHI FP TUL): Liberecké Stolpersteine

  14.25 – 14.45 Michaela Pavlátová: Místa Paměti národa – webový portál

  14.45 - 15.15 Diskuze


  Po celou dobu semináře bude ve foyer ve 3. n.p. probíhat výstava "Kyjev: Reportáž z jednoho dne 8. března 2022"

  Během jediného únorového dne se hlavní město Ukrajiny Kyjev stalo bojištěm a symbolem současného boje Ukrajinců za svobodu a nezávislost. Národní muzeum dějin Ukrajiny za II. světové války, jehož původním posláním je dokumentace války, se pokusilo o zachování svědectví o jednom z dnů ruské invaze. I když se jedná o subjektivní pohled autora, díky fotografiím z obléhání Kyjeva lze získat představu, jak radikálně se během necelých dvou týdnů změnil život obyčejných obyvatel města.

  Výstava vznikla ve spolupráci Národního muzea dějin Ukrajiny za II. světové války, Bezpečnostní služby Ukrajiny, Kyjevského městského úřadu a Ministerstva kultury a informační politiky Ukrajiny.

  Autorka fotografií: Olena Šovkopljas

  Autor původní ukrajinské verze: Jurij Savčuk, generální ředitel Národního muzea dějin Ukrajiny za II. světové války  www.warmuseum.kiev.ua

  Česká verze: Ústav pro studium totalitních režimů

 • 2021

  Problematika stížností v Československu v letech 1948–1989

  XXX. ročník semináře se uskuteční v budově G (Univerzitní nám. 1410/1), v posluchárně G 315 (3. patro).

  Doprava v Liberci
  seminář: Použijte autobus č. 15, 19 nebo 29 z centra MHD Fügnerova ul., vystupte na zastávce Technická univerzita.

  Pokud se seminář bude muset z epidemiologických důvodů konat v online verzi, bude účastníkům včas poskytnut odkaz na příslušnou digitální platformu, budou též informováni o případné úpravě programu.

  Účastnický poplatek za seminář (bez ubytování a stravy) činí 200,- Kč. Účastníci zaplatí účastnický poplatek hotově při zahájení semináře. Pro studenty je účast zdarma. V případě konání semináře v online verzi se účastnický poplatek nehradí.

  Zdanitelné plnění je prováděno v rámci ekonomické činnosti univerzity dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a proto je v částce vložného zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 21%.

  Seminář získal akreditaci MŠMT pro DVPP. Rozhodnutí naleznete zde.

  Přihlášky zasílejte do 11. srpna 2021 prostřednictvím přihlašovacího formuláře níže nebo v listinné podobě na adresu:

  Technická univerzita v Liberci
  katedra historie FP
  Studentská 2
  461 17 Liberec 1
  tel. 48 53 54 224, 48 53 54 240
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Program - Pondělí 16. 8. 2021

  Dopoledne       

  • 8.30–9.00 Prezence
  • 9.00–9.30 Zahájení
  • 9.30–10.00 Základní referát k tématu 
   Tomáš Vilímek (ÚSD AV ČR): Stížnosti československých občanů jako měkký stabilizátor moci a zdroj informací
  • 10:00–10:30 Diskuse
  • 10.30–10.45 Přestávka
  • 10.45–11.05 Markéta Lhotová (KHI FP TUL Liberec):
   Stížnosti libereckých občanů správním orgánům v 50. – 80. letech 20. století
  • 11.05–11.25 Tomáš Bursík (ABS): Agenda stížností československých občanů na Ministerstvu vnitra v 60. letech 20. století
  • 11.25–11.45 Prokop Tomek (VHÚ Praha): Jak si stěžovat a nenarazit. Stížnosti na soužití se Sovětskou armádou 1969–1989
  • 11.45–12.05 Michal Ulvr (KHI FP TUL Liberec): Nespokojenost československým motoristů optikou jejich stížností
  • 12.05–12.30 Diskuse

  Odpoledne

  • 14.00–14.20 Jan Rychlík (KHI FP TUL Liberec):
   Stížnosti proti zamítnutí žádosti o devizový příslib v období normalizace
  • 14.20–14.40 Jaroslav Pažout (KHI FP TUL Liberec):
   Nad jedním dopisem předsednictva ÚV KSČ. Porušování zásad socialistické zákonnosti, morálky a disciplíny ve stížnostech československých občanů v 80. letech 20. století
  • 14.40–15.00 Norbert Kmeť (ÚPV SAV):
   Obraz krize normalizačního režimu v dopisech občanů SSR nejvyšším politickým představitelům a orgánům země
  • 15.00–15.30 Diskuse
  • 15:30–16:00 Přestávka
  • 16.00 Dílčí exkurze
  • 18.00 Poněkud opožděný křest
   Představení a křest knihy Jaroslava Pažouta a Tomáše Vilímka „Barometr nálad, studnice informací. Dopisy občanů vedoucím představitelům a orgánům Komunistické strany Československa v letech 1988–1989“
  • 18.30 - 22.00 Přátelské posezení účastníků semináře

  Program - Úterý 17. 8. 2021

  Dopoledne 

  • 8.30–8.50 Alžbeta Śnieżko (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice): Slovenské didaktické výzvy
  • 8.50–9.10 Aleš Sedlmeier (ZŠ Strossmayerovo nám, Praha): Online výuka jako výzva pro změnu: badatelský dějepis distančně
  • 9.10–9.30 Iva Vachková (Muzeum hlavního města Prahy): Didaktický potenciál stížností československých občanů
  • 9.30–10.15 Diskuse
  • 10.15–10.30 Přestávka
  • 10.30–12.00 Praktické workshopy

  Dagmar Erbenová (První české gymnázium v Karlových Varech, Paměť národa): Emigrovala, aby měla jiný život

  Katarína Siposová (oddělení galerijní didaktiky Slovenské národní galerie): Čas-opis 1989 – November 1989 priblížený prostredníctvom revolučnej plagátovej tvorby

  Iva Vachková (Muzeum hlavního města Prahy): Proč psal učitel Petr do televize?

  Odpoledne

  • 13.30–16.00 Filmový blok
  • 13.30–14.00 Jan Bárta (FF UK): Manifestované gesto, dílčí nespokojenost anebo hlubší polemika? Československý film Hrdina má strach
  • 14.00–14.30 Petr Bednařík (FSV UK): Tematika stížností v normalizační dramatické televizní tvorbě
  • 14.30–15.00 Jaroslav Kratochvíl (FAMU): Československá televize: Otevřenost normalizaci či normalizace otevřenosti?
  • 15.00–16.00 Diskuse
 • 2020

  Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  s politováním Vám musíme oznámit, že rušíme letošní česko-slovensko polský seminář. Podrobnosti k tomuto rozhodnutí s programovým výhledem viz více v níže přiloženém dopisu.

  Děkujeme za pochopení

  Jaroslav Pažout


  Liberec, 1. 6. 2020

  Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  těšili jsme se, že se opět s mnohými z Vás setkáme v Liberci na pravidelném srpnovém semináři, jenž měl být v pořadí již třicátý. I nás však bohužel zasáhla vlna rušení akcí souvisejících s opatřeními přijatými v souvislosti s epidemií koronoviru. V poslední době sice dochází k uvolňování těchto opatření, což nás vedlo ke zvažování možnosti seminář přeci jen – byť ve zredukované podobě – uskutečnit, nicméně nakonec jsme se rozhodli jej přeci jen zrušit, resp. odložit. Přiznám se, že pro mě osobně to bylo asi nejobtížnější rozhodnutí za devět let ve funkci vedoucího katedry. Mrzí mě to jak ve vztahu k našim referujícím a účastníkům, tak i spolupořadatelům z Ústavu pro studium totalitních režimů a Vzdělávací nadace Jana Husa i dalším partnerům.

  Pořádání semináře s tak rozsáhlou účastí bylo vyhodnoceno po konzultaci s panem děkanem jako příliš velké riziko, fakulta se v tomto akademickém roce včetně zkouškového období po skončení letního semestru soustředí na dokončení improvizované výuky a zajištění atestací, státnic a přijímacího řízení. Stále je vysoce pravděpodobné, že bychom museli používat roušky, což by zvláště v létě nebylo příliš příjemné a výrazně by to negativně ovlivnilo tradiční ráz semináře, který vnímáme primárně jako místo setkávání a diskuse. Otázkou je navíc vzhledem k tomu, že se jedná o česko-slovensko-polský seminář, možnost příjezdu slovenských a zvláště polských účastníků. Nabízela se varianta počkat s rozhodnutím ještě měsíc či déle, ale nechtěli jsme jej více odkládat, abyste si mohli na předposlední srpnový týden naplánovat alternativní program.

  O program letošního ročníku, věnovaného místům paměti na druhou světovou válku, jež byl již připraven, nepřijdete, přesuneme ho na srpen 2022, bude se tedy konat za dva roky. Děkuji všem referujícím, kteří vyjádřili předběžný souhlas v takto dlouhé časové perspektivě s účastí počítat, pokud to jen trochu půjde. Příští rok bude tématem semináře fenomén stížností adresovaných československými občany různým politickým a správním institucím a jejich představitelům v letech 1948–1989. Věřím, že toto téma bude velice atraktivní nejenom z hlediska obecně historického, ale i ve vztahu k didaktickému využití a reflexi ve filmové a televizní produkci. Seminář s tímto tématem je vázán na řešení grantového projektu věnovaného právě „hnutí stěžovatelů“, vedeného na Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Tomášem Vilímkem, jehož řešení končí příští rok, proto nelze letošní téma jednoduše přesunout na příští rok. Zároveň doufáme, že v tomto roce se nám podaří připravit publikaci z loňského semináře na téma „Spravedlnost, nikoli pomsta? Potrestání válečných zločinců, kolaborantů a zrádců po 2. světové válce v Československu a Polsku“.

  Dovolte mi, abych Vám popřál hodně zdraví, sil a samozřejmě příjemně strávené letní měsíce, byť bez libereckého semináře. Doufám, že se setkáme nejpozději příští rok.

  Srdečně zdraví  

  Jaroslav Pažout

  garant semináře a vedoucí katedry historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci

 • 2019

  Pondělí 19. 8. 2019

  Dopoledne       

  8.30–9.00 Prezence

  9.00–9.15 Zahájení: představitelé pořádajících institucí

  9.15–9.45 Jan Rychlík (KHI FP TUL Liberec): Slovo na úvod

  9.45–10.00 Přestávka

  Základní referáty k tématu

  10.00–10.45 Benjamin Frommer (Northwestern University Chicago): Retribuce – stíhání válečných zločinů a kolaborace v poválečné Evropě

  10.45–11.00 Přestávka

  11.00–11.20 Pavel Kmoch: Retribuce v českých zemích

  11.20–11.40 Norbert Kmeť (ÚPV SAV): Retribuce na Slovensku

  11.40–12.00 Marcin Czyżniewski (Univerzita Mikuláše Kopernika v Toruni): Retribuce v Polsku

  12.00–12.30 Diskuse

  Odpoledne

  14.00–15.30 Retribuce v případových studiích

  14.00–14.20 Tomáš Dvořák (HÚ FF MU v Brně): Tzv. divoká retribuce

  14.20–14.40 Vojtěch Kyncl (HÚ AV ČR): Vládní komise pro stíhání válečných zločinců

  14.40–15.00 Eva Janečková: Národní soud

  15.00–15.30 Diskuse

  15:30–15:45 Přestávka

  15.45–17.15 „Studentský blok“

  15.45–16.00 Josef Novák (HÚ FF MU Brno): Mimořádný lidový soud v Brně

  16.00–16.15 Zuzana Hrubešová (SOkA Mělník): Udavači souzení Mimořádným lidovým soudem Litoměřice

  16.15–16.30 Zdeněk Hanák (FF UK): Předsedové senátů MLS v Jihlavě

  16.30–16.45 Jiří Myroniuk (FF UJEP): „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.“ Životní dráha Viléma Rozehnala

  16.45-17.00 Vanda Rajcan (Northwestern University Chicago): „Bol som len obyčajný úradník:“ Koso, Konka, a Pečúch pred ľudovým súdom“

  17.00–17.30 Diskuze

  od 18.30 promítání dokumentu „Národní očista“ a následná s diskuze s jeho tvůrcem Jaroslavem Kratochvílem a historičkami a historiky

   

  Úterý 20. 8. 2019

  Dopoledne 

  8.30–10.00 Retribuce ve vztahu k národnostním skupinám

  8.30–8.50 Kateřina Portmann (KHI FP TUL): Retribuce v českých zemích a německá otázka

  8.50–9.10 Štefan Šutaj (KHI FF UPJŠ v Košicích): Lidové soudnictví v Košicích a jeho specifika v poválečném období

  9.10–9:30 Krzysztof Nowak (Slezská univerzita v Katovicích): Retribuce ve Slezsku

  9.30–9:45 Diskuse

  9:45–10.00 Přestávka

  10.00–11.00 Didaktický blok

  10.00–10.30 Jaroslav Pinkas (ÚSTR): Etická dimenze historické interpretace. Jak ve škole  hodnotit minulost?

  10.30–10.45 Milan Ducháček (KHI FP TUL): Příprava nového Rámcového vzdělávacího programu pro dějepis

  10.45–11.00 Diskuse

  11.00–11.15 Přestávka

  11.15–12.45 Workshopy

  Iva Vachková (Muzeum hlavního města Prahy): Anna. Případ z Liberce

  Dagmar Erbenová (První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace): Břemeno

  12.45–13.15 Diskuze

  Odpoledne

  15.00–16.45 Filmový blok

  15.00–15.20 Petr Bednařík (FSV UK): Filmaři v hledáčku retribuce

  15.20–15.40 Jaroslav Kratochvíl (FAMU): Obraz retribučních procesů v československém dokumentárním filmu

  15.40–16.00 Jan Bárta (FF UK): Retribuce v kinematografii 60. let 20. století

  16.00–16.20 Marzena Krajewska (Velvyslanectví Polské republiky v ČR): Percepce chtěného a možného, teze o kultuře, literatuře a filmu v Polsku po roce 1944/1945

  16.20–16.45 Diskuse

  17.00 Dílčí exkurze

  19.00-22.00 Přátelské posezení účastníků semináře

  „Vlaky naděje“ – vystoupení sboru Bohemia Chór FP TUL pod vedením Jany Konvalinkové a Christophera Muffetta

   

  Středa 21. 8. 2019

  7.30 – 20.00 EXKURZE do polských Krkonoš

 • 2018

  Středa 22. 8. 2018

  • 10.00 – 16.00 
   EXKURZE: Budyšín,  Ochranov (Herrnhut)

  • 16.30 – 18.00

  • Oblastní galerie Liberec (promítání filmu Stanislava Motla a následná diskuse)

  Přípitek a neoficiální zahájení semináře

  Čtvrtek 23. 8. 2018

  Dopoledne

  • 8.30 – 9.00
   Prezence

  • 9.00 – 12.00
   Zahájení představitelé pořádajících institucí

  Úvodní slovo
  Robert KVAČEK (KHI FP TUL Liberec)

  Základní referáty k tématu

  • Jakub Rákosník (FF UK): Hospodářská a sociální politika v Protektorátu Čechy a Morava
  • Peter Mičko (FF UMB v Banské Bystrici): Hospodářská a sociální politika na Slovensku
  • Jan Rychlík (KHI FP TUL Liberec):  Hospodářská a sociální politika na Podkarpatské Rusi
  • Miroslav Michela (FF UK): Hospodářská a sociální politika na slovenském území obsazeném Maďarskem    

  Odpoledne

  • 13.30 - 16.00
   Arizace
   Monika Sedláková (NA): Arizace v Protektorátu Čechy a Morava
   Martina Fiamová (HÚ SAV): Arizace na Slovensku

   Postavení vybraných sociálních skupin
   Stanislav Kokoška (ÚSTR – ÚSD AV ČR, v.v.i.): Dělníci v Protektorátu Čechy a Morava
   Miroslav Sabol (HÚ SAV): Dělníci na Slovensku

   Milan Ducháček (KHI FP TUL Liberec): Proměna postavení služek v protektorátních středostavovských domácnostech

  • 16.30 exkurze:
   Vernisáž panelové výstavy Národního archivu „Obchodování v srdci Evropy: československo-německé hospodářské vztahy (1918–1992)“ (uvede spoluautor výstavy Pavel Dufek)

  Večer

  • 18:00 – 22:00
   Přátelské posezení účastníků semináře

  Pátek 24. 8. 2018

  Dopoledne

  • 8.30 – 12.30
   Didaktický blok
   Jaroslav Pinkas (ÚSTR): Česká práce za druhé světové války. Koncepty práce v protektorátu a didaktická reflexe tématu.
   Tomáš Holeček (VNJH): Představení programů Vzdělávací nadace Jana Husa pro středoškolské učitele a studenty

  • 10.00 – 11.30
   Workshopy
   Iva Vachková (Muzeum hlavního města Prahy): Případ roudnických studentů
   Šárka Jarská (Živá paměť): Nucené práce
   Josef Märc (FF UJEP): Ve škole pod nacistickým dohledem

  Odpoledne

  • 14.00 – 16.00
   Filmový blok
   Tereza Csezany Dvořáková (FF UK): Říšská a protektorátní kinematografie – podobnosti, rozdíly, inspirace
   Petr Bednařík (FSV UK): Arizace kinematografie
   Jaroslav Kratochvíl (FAMU): Reflexe Mnichovské dohody v československém dokumentárním filmu 60. let
   Petr Kopal (ÚSTR): Atentát a Lidice. Hrané filmy o protektorátu
   Jan Bárta (FF UK): Kadár, Klos a Wajda: Pokus o srovnání válečné demytizace v československé a polské kinematografii 50. a 60. let
 • 2011

  Politické systémy středoevropských států 1918–1938
  Milan Zemko, Politický systém Československa 1918–1938
  Jan Rychlík, Strany národnostních menšin a jejich postoje k politickému systému v ČSR
  László Szarka, Maďarské kráľovstvo 1920–1941 – autoritatívny parlamentarizmus
  Jiří Friedl, Politický systém meziválečného Polska
  Jaroslav Šebek, Role politických stran v parlamentních systémech středoevropských států po roce 1918
  Dušan Kováč, Kresťansko-sociálne (ľudové) hnutia – demokracia a autokracia v stredoeurópskom priestore

  Zdeněk Beneš, Meziválečné období v českých učebnicích dějepisu
  Jaroslav Pinkas, Meziválečné období v německých učebnicích dějepisu
  Viliam Kratochvíl, Možné modely na výučbu dejín medzivojnového obdobia
  Václav Ulvr, Výuka meziválečných dějin v praxi

  Václav Ulvr, Projekt Obrazy z českých dějin 1914–2009 – multimediální učební pomůcka českých dějin 20. století

 • 2010

  První půlrok: od listopadu 1989 ke svobodným volbám
  Úvodní referát : Jan Rychlík

  Panelová diskuse odborníků:
  1) Na cestě k demokracii. Vytváření nového politickostranického systému v Československu
  2) „Druhý život“ Listopadu 1989. Reflexe pádu komunistického režimu a první fáze demokratické transformace.
  Petr Blažek, Adéla Gjuričová, Grigorij Mesežnikov, Jozef Žatkuliak

  Listopad 1989 ve školní výuce a v projektech na ZŠ a SŠ – Zdeněk Beneš
  Viliam Kratochvíl, Analytické modely na výučbu najnovších dejín
  Ján Machaj, Vizuálne spracovanie vyučovacích hodín na tému – situácia od 17. 11. 1989 do 1. 1. 1993
  Alena Adamčíková, Prezentace projektu „Samet 1989 Olomouc – Hejčín“
  Petr Hamáček, Prezentace projektu ZŠ Jičín
  Josef Märc, Normalizační každodennost ve světle listopadových ideálů
  Jaroslav Pinkas, Prezentace výukového DVD Ústavu pro studium totalitního režimu „1989: Listopad a cesta k němu“
  Kateřina Lozoviuková, Orální historie

  Panelová diskuse pamětníků: Československo v mezinárodní politice
  Vilém Prečan, František Mikloško, Vladimír Ondruš, Jaroslav Šedivý¨

  Soudobý filmový dokument: Vysoká škola strojní a textilní v Liberci a sametová revoluce (s komentářem pamětníka z řad studentů)

  Problematika soudobých pramenů a jejich využití – Jaroslav Pažout
  Petr Dvořáček, Jak číst v písemnostech Státní bezpečnosti a nepodlehnout agentománii
  Jan Kahuda, Akvizice osobních fondů a problematika jejich zpracování a využití
  Pavel Pilz, Ještědská pobočka České archivní společnosti

 • 2009

  Rok 1989 na dohled
  Jan Rychlík, Mezinárodní souvislosti pádu komunistického režimu v Československu: změny ve východním bloku v roce 1989
  Vladimír Krivý, Slovenská spoločnosť pred rokom 1989
  Michal Štefanský, Vnútropolitický vývoj na Slovensku pred rokom 1989
  Oldřich Tůma, Vývoj v českých zemích před rokem 1989
  Juraj Marušiak, Budúcnosť Československa očami slovenského a českého disentu
  Miloš Trapl, Československý exil před rokem 1989
  Miroslav Pekník, Politický vývoj na Slovensku od augusta 2008 do augusta 2009

 • 2008

  Pražské jaro 1968: spory v něm a o něm
  Miroslav Kusý, Spor o demokraciu a demokratizáciu
  Vilém Prečan, „Oni „ (nahoře) a „my“ (dole): Svár a konflikt mezi protagonisty Pražského jara
  Vladimír Goněc, K trendům v politickém systému a federalizaci v roce 1968
  Juraj Marušiak, Spor o politický systém v 70. a 80. rokoch
  Michal Štefanský, Spor s Moskvou
  Jitka Vondrová, Spor uvnitř KSČ
  Daniel Povolný, Češi a Slováci v nejvyšších armádních funkcích v roce 1968
  Jaroslav Pažout, Československé a západoevropské studentské hnutí v 60. letech 20. století
  Miroslav Pekník, Politický vývoj na Slovensku od augusta 2007 do augusta 2008

 • 2007

  Myšlenková tvář šedesátých let 20. století
  Miroslav Kusý, O čom som rozmýšľal v šesťdesiatych rokoch 20. storočia
  Ivan Kamenec, Česká a slovenská historiografia v šesťdesiatych rokoch
  Jan Rychlík, Slovensko-české vztahy v šedesátých letech
  Jan Mervart, Český a slovenský revizionismus - Rozdíly ve smýšlení české a slovenské inteligence
  Rudolf Chmel, Literatúra a publicistika v Československu v šesťdesiatych rokoch 20. storočia
  Martin Kovář, „Hry s ďáblem a svítání v pravý čas“ aneb Proměny světové kinematografie v šedesátých letech dvacátého století
  Jaroslav Fiala, Nová vlna v československé kinematografii šedesátých let
  Miroslav Pekník, Vývoj slovenskej politickej scény 2006-2007

 • 2006

  Svět a Československo od krize ke krizi (1962–1968) - Češi a Slováci v jednom údobí studené války
  Robert Kvaček, Studená válka a Československo 1956–1962
  Dalibor Státník, Sociálně politická situace v Československu 1956–1962
  Juraj Marušiak, Slovenská spoločnosť v druhej polovici 50. rokov
  Jan Rychlík, Recidiva boje proti tzv. buržoaznímu nacionalismu v letech 1956–1962
  Miroslav Londák, Prvá kríza československého komunistického režimu a problémy druhej investičnej vlny
  Soudobé dějiny na slovenských a českých školách – diskuse pedagogů: Adelaida Mezeiová, Alena Adamíková, Hana Mlynarčíková
  Miroslav Pekník, Politický vývoj na Slovensku od septembra 2004 do júla 2006

 • 2005

  Češi a Slováci v počáteční fázi komunistické totality 1948–1956
  Jiří Kocián, Komunistické Československo v letech 1948–1956
  Vladimír Nálevka, Mezinárodní postavení Československa 1948 - 1956
  Jan Pešek, Slovensko v ére vrcholného stalinizmu (1948–1953)
  Michal Barnovský, Prvá kríza komunistického režimu a jej prejavy na Slovensku (1953–1957)
  Vojtech Čelko, Česká kultúra a jej vplyv na Slovensku po roku 1948
  Jan Rychlík, Slovensko-české vztahy a problematika tzv. buržoazního nacionalismu
  Jozef Kiss, Postavenie maďarskej menšiny v rámci česko-slovenských vzťahov (1948–1956)
  Kateřina Kočová, Liberec v prvních letech komunistické totality

  Miroslav Pekník, Politický vývoj na Slovensku od septembra 2004 do júla 2005

 • 2004

  Češi a Slováci v německé válce 1939–1945
  Ivan Kamenec, Slovenská spoločnosť v rokoch 1938–1945
  Jan Kuklík, Vnímání německé války českou společností
  Jan Gebhart, Česká kolaborace jako historiografický problém
  Stanislav Biman, Sudetoněmecká župa v německé válce
  Jozef Jablonický, Slovenské národné povstanie a jeho politická reprezentácia

  Miroslav Pekník, Politický vývoj na Slovensku od septembra 2003 do júla 2004

 • 2003

  Česká a slovenská historiografie na počátku 21. století
  Dušan Kováč, Zamyslenie nad slovenskou historiografiou po roku 1989
  Jaroslav Pánek,Zamyšlení nad českou historiografií po roce 1989
  Petr Čornej, Historiografie českých středověkých dějin po roce 1989
  Viliam Čičaj, Staršia slovenská historiografia po roku 1989
  Jaroslav Pánek, Historiografie českých raně novověkých dějin po roce 1989
  Dušan Kováč, Historiografia moderných slovenských dejín po roku 1989
  Robert Kvaček, Historiografie moderních českých dějin po roce 1989

  Viliam Kratochvíl, Slovenské učebnice dejepisu po roku 1989
  Zdeněk Beneš, České učebnice dějepisu po roce 1989

  Miroslav Pekník, Slovenský politický vývoj v roku 2002

 • 2002

  Rozdělení Československa v roce 1992
  Ján Sopóci, Faktory rozdelenia Československa (Politologicko-sociologický pohľad)
  Jan Měchýř, Česká společnost v listopadu 1989
  Jan Rychlík, Jednání o společný stát před volbami v roce 1990, Česko-slovenská jednání do voleb 1992
  Miroslav Pekník, Voľby 1992
  Luboš Kubín, Príprava a rozdelenie štátu v kontexte postojov politických elít
  Konec Československa ve školním výkladu - Viliam Kratochvíl a Václav Ulvr

 • 2001

  Česká a slovenská společnost v období normalizace
  Zdeněk Doskočil, Nástup Gustáva Husáka k moci v dubnu 1969
  Jan Rychlík, Podoba česko-slovenské federace
  Jan Měchýř, Česká společnost za normalizace
  Juraj Marušiak, Slovenská spoločnosť za normalizácie
  Vilém Prečan, Česká opozice za normalizace
  Norbert Kmeť, Slovenská opozícia za normalizácie
  Vladimír Nálevka, Československo: zahraniční politika a sovětský blok, 1970–1985
  Miroslav Pekník, K slovenskej politike v roku 2001 (január-august)

 • 2000

  České a slovenské dvacáté století
  Dvojí válečný zážitek
  Marína Zavacká, Slováci a dve svetové vojny
  Jozef Jablonický, Vojnový zážitok v dnešnej slovenskej spoločnosti
  Robert Kvaček, Češi a dvě světové války
  Miloslava Melanová, První světová válka a Liberecko
  Stanislav Biman, Druhá světová válka a Liberecko
  Co dali Češi a Slováci Evropě a lidstvu
  Dušan Kováč, Česi a Slováci v kontexte európskych dejín 20. storočia
  Jan Rychlík, České mýty versus mýty o sousedech Čechů ve 20. století
  Jak se vidíme
  Karol Fremal, Obraz Čechov a českých dejín v súčasných slovenských učebniciach dejepisu (s dôrazom na 20. storočie)
  Zdeněk Beneš, Obraz Slováků a slovenských dějin v současných českých učebnicích dějepisu
  Blažena Gracová, Heterostereotypy sousedů z pohledů studujícíc mládeže
  Česká a slovenská společnost na konci 20. století
  Miroslav Pekník, K slovenskej politike v r. 2000
  Libor Prudký, Vývoj hodnotových orientací v české společnosti po roce 1990

 • 1999

  Česká a slovenská společnost 1948–1967
  Michal Barnovský, Slovenská a česká spoločnosť v rokoch 1948–1960
  Jozef Jablonický, Povojnové osudy povstalcov
  Norbert Kmeť, Náboženské společnosti na Slovensku v období 1948–1959
  Jan Rychlík, Česká a slovenská společnost 1960–1967
  Juraj Marušiak, Schválení novej československej ústavy v roku 1960 a slovenská spoločnosť
  Vladimír Nálevka, Československo a Varšavská smlouva v šedesátých letech
  Štefan Drug, Slovenská a česká kultúra 1948–1959
  Vojtech Čelko, Kultúra v rokoch 1960–1967 videná z pohľadu literárních časopisov, najmä Kultúrneho života
  Miroslav Pekník, Formovanie politickej scény na Slovensku pred parlamentnými voľbami v roku 1998
  Libor Prudký, Česká společnost – duchovní rozměr transformace

 • 1991, 1992

  Cestami česko-slovenské vzájemnosti II.
  Jaromír Procházka, Česká náboženská emigrace na Slovensku
  Ondrej R. Halaga, Identita a perspektívy východoslovenského kraja pri národnom a územnom členení ČSFR
  Milan Kips, Česko-slovenské vzťahy v dejinách školstva v rokoch 1848–1900
  Zdeněk Urban, K některým otázkám Masarykova vztahu ke Slovensku
  Břetislav Daněk, Dva ústřední problémy Masarykovy filozofie dějin
  Dušan Kováč, Česko-slovenské vzťahy v prvom československom zahraničnom odboji
  Dušan Kováč, Masarykova koncepcia demokracie a realita prvej republiky
  Katarína Zavacká, Administratívne začleňovanie Slovenska do Československa
  Natália Krajčovičová, Slovenský autonomizmus počas prvej ČSR
  Robert Kvaček, Otázka slovenská či československá?
  Jan Rychlík, Česká společnost a slovenský stát
  Ivan Kamenec, Politický systém a režim Slovenského štátu v rokoch 1939-1945
  Mária Karpašová, Slováci na Liberecku
  Jaromír Procházka, Vyučování slovenským dějinám na českých gymnasiích

 • 1997

  O podobu Československa – Koncepce autonomismu a federalizace 1918–1992
  Alena Bartlová, Ku vzájomným vzťahom slovenského a českého národa
  Robert Kvaček, Slovenský autonomismus ve třicátých letech
  Jozef Jablonický, Koncepcia obnovenia Československa počas druhej svetovej vojny
  Michal Barnovský, Tri pražské dohody – ČSR 1945–1948
  Jan Rychlík, Vznik československé federace 1968
  Vojtech Čelko, Rozpad Československa (1989–1992)

 • 1996

  Češi a Slováci při vstupu do společného státu 1918
  Rudolf Anděl, Co nás v minulosti spojovalo a dělilo
  Jan Havránek, Jak znala Evropa 19. století Čechy a Slováky
  Milan Podrimavský, Slovenská politika na konci 19. a na začiatku 20. storočia
  Jan Galandauer, Slovensko v českém politickém programu před a po roce 1918
  Roman Holec, Ekonomické aspekty vzniku ČSR – ilúzie a realita
  Miroslav Pekník, K slovensko-českým vzťahom pred prvou svetovou vojnou
  Miroslav Pekník, Názory na rešenie slovenskej otázky za prvej svetovej vojny mimo rámec samostatného Česko-Slovenska
  Jiří Tůma, K činnosti německých politiků z Čech za první světové války a při rozpadu habsburské monarchie
  Miloslava Melanová, Liberec na cestě k projektu samostatné provincie

 • 1995

  Česká a slovenská společnost mezi válkou a mírem 1945–1946
  Jan Kuklík, Programové koncepce domácího a zahraničního odboje
  Tomáš Pasák, Konec Protektorátu Čechy a Morava
  Ivan Kamenec, Slovenská spoločnosť na konci druhej svetovej vojny
  Jan Gebhart, Česká společnost v letech okupace
  Jozef Jablonický, Slovenský nacionalizmus a ľudáctvo po druhej svetovej vojne (1945–1946)
  Václav Pavlíček, Dekrety prezidenta Edvarda Beneše
  Katarína Zavacká, Význam prezidentských dekrétov v súčasnosti
  Stanislav Biman – Mária Karpašová, Liberecko na konci války a na počátku míru

 • 1994

  Česko-slovenské vztahy v novodobých dějinách
  Robert Kvaček, Karel Havlíček Borovský – Ľudovít Štúr
  Dušan Kováč, Milan Hodža
  Robert Kvaček, Edvard Beneš
  Ivan Kamenec, Jozef Tiso
  Tomáš Pasák, Emil Hácha
  Michal Barnovský, Gustáv Husák
  Václav Vrabec, Klement Gottwald
  Jozef Jablonický, Poprední slovenskí a českí predstavitelia prvej polovice 20. storočia
  Miroslav Pekník, Vývoj slovenskej politickéj scény v roku 1994

 • 1993

  Česko-slovenské vztahy III.
  V. Had, Současné postavení České a Slovenské republiky ve světě – po rozdělení společného státu
  Miroslav Pekník, Profil slovensko - českých vzťahov před prvou svetovou vojnou
  Jan Čapek, Česko-slovenské duchovní kontakty v 15.–17. století
  Ondrej Halaga, Rok 1848 na Slovensku
  Zdeněk Urban, Slovensko-české vztahy ve 2. polovině 19. století (se zvláštním zřetelem k otázce prosazení slovenského spisovného jazyka)
  Ludvík Patera, Slovensko- české literární vztahy 19. a 20. století do roku 1939
  Robert Kvaček, Česko-slovenské krize dvacátých a třicátých let 20. století

  Beseda k tradicím a obsahu českých a slovenských dějin v 19. a 20. století – využití ve škole a ve vztahu k veřejnosti (Ludvík Patera, Robert Kvaček, Jozef Jablonický, Katarína Zavacká, V. Had, Helena Nosková, Ondrej Halaga, Alena Bartlová, Otto Urban, Jan Rychlík)

 • 1998

  Češi a Slováci v roce 1848
  František Palacký, České národní úsilí před rokem 1848
  Daniela Prelovská, K základným znakom slovenského obrodenia (1780–1848)
  Pavel Cibulka, Český politický program v roce 1848
  Dušan Škvarna, Slovenský program v roku 1848
  Peter Macho, Slováci a Maďari v roku 1848
  Jan Novotný, Ke vztahu Čechů a českých Němců v revoluci 1848–1849
  Dušan Kováč, České a slovenské úsilie v stredoeurópskom kontextě
  Jan Havránek, Odkaz roku 1848 – všichni jsme byli osmačtyřicátníci
  Miroslav Pekník, Politický vývoj na Slovensku pred voľbami 1998
  Michal Illner, Současná česká společnost

Kontakt

Telefon: 485354224, 485354240
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Adresa

Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Katedra Historie
Studentská 2
461 17 Liberec 1