Skip to main content

Dvě desetiletí česko-slovenských diskusí a setkávání v Liberci

Přehled témat, referentů a referátů seminářů 1991-2019

2023

NA ROZCESTÍ ALTERNATIVY VÝVOJE ČESKÝCH, SLOVENSKÝCH A ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJIN V DRUHÉ POLOVINĚ 19. STOLETÍ A VE 20. STOLETÍ

XXXII. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře

Doprava v Liberci 

seminář: Použijte autobus č. 15, 19 nebo 29 z centra MHD Fügnerova ul., vystupte na zastávce Technická univerzita.

Účastnický poplatek

za seminář činí 200,- Kč. Účastníci mohou zaplatit účastnický poplatek hotově při zahájení semináře nebo bankovním převodem po přihlášení na seminář (viz modrý odkaz registrace níže)

Pro studenty je účast zdarma.

 Zdanitelné plnění je prováděno v rámci ekonomické činnosti univerzity dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, a proto je v částce vložného zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 21 %.

UPOZORNĚNÍ: Ubytování a stravu (s výjimkou drobného občerstvení na místě) si účastníci z řad publika zajišťují na vlastní náklady. 

Přihlášky

Přihlášky zasílejte do 31. července 2023

prostřednictvím přihlašovacího formuláře 

( v přihlášce rozlišujte sekce přednášející/účastníci)

Pro případné doplňující informace:
tel. 48 53 54 224, 48 53 54 240
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Semináři byla udělena akreditace MŠMT k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování.

Program

Úterý 22. 8. 2023

EXKURZE: „Bylo, nebylo…“ (Příchovice – Desná)

10.0017.00

18:00 Krajská vědecká knihovna v Liberci: Autorské čtení a diskuze s Izabelou Strakovou (PF ZČU), autorkou románu Říše

Uvozeno hudebním doprovodem

 

2022

Místa paměti na druhou světovou válku a jejich proměna
XXXI. ročník semináře se uskuteční v budově G (Univerzitní nám. 1410/1), v posluchárně G 315 (3. patro).

Doprava v Liberci

seminář: Použijte autobus č. 15, 19 nebo 29 z centra MHD Fügnerova ul., vystupte na zastávce Technická univerzita.

Pokud se seminář bude muset z epidemiologických důvodů konat v online verzi, bude účastníkům včas poskytnut odkaz na příslušnou digitální platformu, budou též informováni o případné úpravě programu.

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek za seminář (bez ubytování a stravy) činí 200,- Kč. Účastníci mohou zaplatit účastnický poplatek hotově při zahájení semináře nebo bankovním převodem po přihlášení na seminář (viz modrý odkaz registrace níže). Pro studenty je účast zdarma.

Zdanitelné plnění je prováděno v rámci ekonomické činnosti univerzity dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a proto je v částce vložného zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 21%.

Přihlášky

Přihlášky zasílejte do 31. července 2022 prostřednictvím přihlašovacího formuláře nebo v listinné podobě na poštovní adresu nebo e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.:

Technická univerzita v Liberci
katedra historie FP
Studentská 2
461 17 Liberec 1
tel. 48 53 54 224, 48 53 54 240
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Seminář získal akreditaci MŠMT pro DVPP č. 6786/2022-2.

Program

Pondělí 15. 8. 2022

8.00 – 21.00 EXKURZE: Drážďany jako místo paměti

„Drážďany jako místo paměti druhé světové války“ (Pavla Plachá – Kateřina Portmann – Jan Vajskebr)

„Drážďany jako místo paměti českého pobělohorského exilu“ (Milan Svoboda)

Drážďany a paměť místa: umělecká metropole v proměnách času (Anna Habánová)

Úterý 16. 8. 2022

8.30–9.00 Prezence

9.00–9.30 Zahájení: představitelé pořádajících institucí

I. ZÁKLADNÍ REFERÁT K TÉMATU

9.45 – 10.15 Vojtěch Kessler (HÚ AV ČR): Role míst paměti při vytváření státní a národní identity

II. ČESKOSLOVENSKO-POLSKÁ PERSPEKTIVA

10.15 – 10.35 Petra Švardová (HÚ SAV): Pomníky Sovietskej armády v Československu po roku 1989

10:35 – 10:55 Adam Zítek (NA): Od pomníků vděčnosti k uctívání hrdinů. Nástin problematiky historické paměti ve veřejném prostoru v Polsku

10.55–11.15 Diskuze k blokům I a II

11.15 – 11.30 Přestávka

III. MÍSTA PAMĚTI ZAHRANIČNÍHO ODBOJE

11.30 – 11.50 Pavel Mücke (ÚSD AV ČR – FHS UK): Po stopách pamětních válek aneb Vzpomínkové práce vojáků druhého čs. zahraničního odboje jako místa paměti

11.50–12.10 Miloslav Čaplovič (VHÚ Bratislava): Pamätník čs. armádného zboru na Dukle v premenách času 1947-2021

12.10 – 12.30 Diskuse

12:30–14:00 Přestávka na oběd

IV. REGIONÁLNÍ PERSPEKTIVA – PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA

14.00 – 14.20 Marek Syrný (FF UMB): Miesta pamäti II. svetovej vojny na Slovensku a súčasnosť

14.20 – 14.40 Jaroslav Pažout - Milan Svoboda  (KHI FP TUL): Německé válečné hroby na československém území

14.40 – 15.00 Pavel Kmoch: Konec pánů Benešovska. Místa paměti zásahu Waffen – SS z výcvikového prostoru Böhmen proti Pražskému povstání

15:00–15:20 Diskuse

15:20 –15:35 Přestávka

V. REGIONÁLNÍ PERSPEKTIVA – ŘÍŠSKÁ ŽUPA SUDETY

15.35 – 15.55 Jan Vajskebr – Jan Zumr (ÚSTR): Topografie teroru. Struktury nacistického bezpečnostní aparát nacistického Německa v Říšské župě Sudety

15.55 – 16.15 Petr Karlíček (Archiv města Ústí nad Labem): Zaniklé obce jako místo paměti - Ústecko

16:15–16:35 Jan Rychlík (KHI FP TUL): Krkonoše jako místo paměti Čechů a Němců

16.35–16.55 Diskuse k blokům

17.00 Dílčí exkurze – Liberecká místa paměti

19.00 - 22.00 Přátelské posezení účastníků semináře

Středa 17. 8. 2022

VI. DIDAKTICKÝ BLOK – ZÁKLADNÍ REFERÁTY

9.00–9.30 Iva Vachková (Muzeum hlavního města Prahy): Potenciál míst paměti pro vyučování dějepisu

9:30–10:00 Alžbeta Śnieżko (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice): Pamäť ako databáza hodnôt

10:00–10:15 Přestávka

VII. DIDAKTICKÝ BLOK – WORKSHOPY

10.15–11.15 Workshop I: Iva Vachková (Muzeum hlavního města Prahy): Liberecké Stolpersteine

10.15–11.15 Workshop II: Alžbeta Śnieżko (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice): U-mapa. Nástroj na spritomňovanie minulosti 

10.15–11.15 Workshop III: Jiří Kocián (CV Malach): Místa paměti v Archivu vizuální historie USC Shoah Foundation

11.15–11.45 Diskuze

11:45–13:15 Přestávka na oběd

VIII. MÍSTA PAMĚTI VE FILMOVÉ A TELEVIZNÍ TVORBĚ

13.15 – 13.45 Petr Bednařík (FSV UK): Obraz 2. světové války v československé filmové a televizní tvorbě 70. a 80. let. Normalizační manipulace s pamětí jako součást dobové propagandy

VIII. Místa paměti ve veřejném prostoru – projekty

13.45 -14.05 Jan Špringl (Památník Terezín): „Za pomníčky“. Dokumentace stavu míst bývalých nacistických táborů a masových hrobů obětí nacismu v ČR

14.05 -14.25 Kateřina Portmann – Linda Skrbková (KHI FP TUL): Liberecké Stolpersteine

14.25 – 14.45 Michaela Pavlátová: Místa Paměti národa – webový portál

14.45 - 15.15 Diskuze


Po celou dobu semináře bude ve foyer ve 3. n.p. probíhat výstava "Kyjev: Reportáž z jednoho dne 8. března 2022"

Během jediného únorového dne se hlavní město Ukrajiny Kyjev stalo bojištěm a symbolem současného boje Ukrajinců za svobodu a nezávislost. Národní muzeum dějin Ukrajiny za II. světové války, jehož původním posláním je dokumentace války, se pokusilo o zachování svědectví o jednom z dnů ruské invaze. I když se jedná o subjektivní pohled autora, díky fotografiím z obléhání Kyjeva lze získat představu, jak radikálně se během necelých dvou týdnů změnil život obyčejných obyvatel města.

Výstava vznikla ve spolupráci Národního muzea dějin Ukrajiny za II. světové války, Bezpečnostní služby Ukrajiny, Kyjevského městského úřadu a Ministerstva kultury a informační politiky Ukrajiny.

Autorka fotografií: Olena Šovkopljas

Autor původní ukrajinské verze: Jurij Savčuk, generální ředitel Národního muzea dějin Ukrajiny za II. světové války  www.warmuseum.kiev.ua

Česká verze: Ústav pro studium totalitních režimů

2021

Problematika stížností v Československu v letech 1948–1989

XXX. ročník semináře se uskuteční v budově G (Univerzitní nám. 1410/1), v posluchárně G 315 (3. patro).

Doprava v Liberci
seminář: Použijte autobus č. 15, 19 nebo 29 z centra MHD Fügnerova ul., vystupte na zastávce Technická univerzita.

Pokud se seminář bude muset z epidemiologických důvodů konat v online verzi, bude účastníkům včas poskytnut odkaz na příslušnou digitální platformu, budou též informováni o případné úpravě programu.

Účastnický poplatek za seminář (bez ubytování a stravy) činí 200,- Kč. Účastníci zaplatí účastnický poplatek hotově při zahájení semináře. Pro studenty je účast zdarma. V případě konání semináře v online verzi se účastnický poplatek nehradí.

Zdanitelné plnění je prováděno v rámci ekonomické činnosti univerzity dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a proto je v částce vložného zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 21%.

Seminář získal akreditaci MŠMT pro DVPP. Rozhodnutí naleznete zde.

Přihlášky zasílejte do 11. srpna 2021 prostřednictvím přihlašovacího formuláře níže nebo v listinné podobě na adresu:

Technická univerzita v Liberci
katedra historie FP
Studentská 2
461 17 Liberec 1
tel. 48 53 54 224, 48 53 54 240
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Program - Pondělí 16. 8. 2021

Dopoledne       

 • 8.30–9.00 Prezence
 • 9.00–9.30 Zahájení
 • 9.30–10.00 Základní referát k tématu 
  Tomáš Vilímek (ÚSD AV ČR): Stížnosti československých občanů jako měkký stabilizátor moci a zdroj informací
 • 10:00–10:30 Diskuse
 • 10.30–10.45 Přestávka
 • 10.45–11.05 Markéta Lhotová (KHI FP TUL Liberec):
  Stížnosti libereckých občanů správním orgánům v 50. – 80. letech 20. století
 • 11.05–11.25 Tomáš Bursík (ABS): Agenda stížností československých občanů na Ministerstvu vnitra v 60. letech 20. století
 • 11.25–11.45 Prokop Tomek (VHÚ Praha): Jak si stěžovat a nenarazit. Stížnosti na soužití se Sovětskou armádou 1969–1989
 • 11.45–12.05 Michal Ulvr (KHI FP TUL Liberec): Nespokojenost československým motoristů optikou jejich stížností
 • 12.05–12.30 Diskuse

Odpoledne

 • 14.00–14.20 Jan Rychlík (KHI FP TUL Liberec):
  Stížnosti proti zamítnutí žádosti o devizový příslib v období normalizace
 • 14.20–14.40 Jaroslav Pažout (KHI FP TUL Liberec):
  Nad jedním dopisem předsednictva ÚV KSČ. Porušování zásad socialistické zákonnosti, morálky a disciplíny ve stížnostech československých občanů v 80. letech 20. století
 • 14.40–15.00 Norbert Kmeť (ÚPV SAV):
  Obraz krize normalizačního režimu v dopisech občanů SSR nejvyšším politickým představitelům a orgánům země
 • 15.00–15.30 Diskuse
 • 15:30–16:00 Přestávka
 • 16.00 Dílčí exkurze
 • 18.00 Poněkud opožděný křest
  Představení a křest knihy Jaroslava Pažouta a Tomáše Vilímka „Barometr nálad, studnice informací. Dopisy občanů vedoucím představitelům a orgánům Komunistické strany Československa v letech 1988–1989“
 • 18.30 - 22.00 Přátelské posezení účastníků semináře

Program - Úterý 17. 8. 2021

Dopoledne 

 • 8.30–8.50 Alžbeta Śnieżko (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice): Slovenské didaktické výzvy
 • 8.50–9.10 Aleš Sedlmeier (ZŠ Strossmayerovo nám, Praha): Online výuka jako výzva pro změnu: badatelský dějepis distančně
 • 9.10–9.30 Iva Vachková (Muzeum hlavního města Prahy): Didaktický potenciál stížností československých občanů
 • 9.30–10.15 Diskuse
 • 10.15–10.30 Přestávka
 • 10.30–12.00 Praktické workshopy

Dagmar Erbenová (První české gymnázium v Karlových Varech, Paměť národa): Emigrovala, aby měla jiný život

Katarína Siposová (oddělení galerijní didaktiky Slovenské národní galerie): Čas-opis 1989 – November 1989 priblížený prostredníctvom revolučnej plagátovej tvorby

Iva Vachková (Muzeum hlavního města Prahy): Proč psal učitel Petr do televize?

Odpoledne

 • 13.30–16.00 Filmový blok
 • 13.30–14.00 Jan Bárta (FF UK): Manifestované gesto, dílčí nespokojenost anebo hlubší polemika? Československý film Hrdina má strach
 • 14.00–14.30 Petr Bednařík (FSV UK): Tematika stížností v normalizační dramatické televizní tvorbě
 • 14.30–15.00 Jaroslav Kratochvíl (FAMU): Československá televize: Otevřenost normalizaci či normalizace otevřenosti?
 • 15.00–16.00 Diskuse

2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s politováním Vám musíme oznámit, že rušíme letošní česko-slovensko polský seminář. Podrobnosti k tomuto rozhodnutí s programovým výhledem viz více v níže přiloženém dopisu.

Děkujeme za pochopení

Jaroslav Pažout


Liberec, 1. 6. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

těšili jsme se, že se opět s mnohými z Vás setkáme v Liberci na pravidelném srpnovém semináři, jenž měl být v pořadí již třicátý. I nás však bohužel zasáhla vlna rušení akcí souvisejících s opatřeními přijatými v souvislosti s epidemií koronoviru. V poslední době sice dochází k uvolňování těchto opatření, což nás vedlo ke zvažování možnosti seminář přeci jen – byť ve zredukované podobě – uskutečnit, nicméně nakonec jsme se rozhodli jej přeci jen zrušit, resp. odložit. Přiznám se, že pro mě osobně to bylo asi nejobtížnější rozhodnutí za devět let ve funkci vedoucího katedry. Mrzí mě to jak ve vztahu k našim referujícím a účastníkům, tak i spolupořadatelům z Ústavu pro studium totalitních režimů a Vzdělávací nadace Jana Husa i dalším partnerům.

Pořádání semináře s tak rozsáhlou účastí bylo vyhodnoceno po konzultaci s panem děkanem jako příliš velké riziko, fakulta se v tomto akademickém roce včetně zkouškového období po skončení letního semestru soustředí na dokončení improvizované výuky a zajištění atestací, státnic a přijímacího řízení. Stále je vysoce pravděpodobné, že bychom museli používat roušky, což by zvláště v létě nebylo příliš příjemné a výrazně by to negativně ovlivnilo tradiční ráz semináře, který vnímáme primárně jako místo setkávání a diskuse. Otázkou je navíc vzhledem k tomu, že se jedná o česko-slovensko-polský seminář, možnost příjezdu slovenských a zvláště polských účastníků. Nabízela se varianta počkat s rozhodnutím ještě měsíc či déle, ale nechtěli jsme jej více odkládat, abyste si mohli na předposlední srpnový týden naplánovat alternativní program.

O program letošního ročníku, věnovaného místům paměti na druhou světovou válku, jež byl již připraven, nepřijdete, přesuneme ho na srpen 2022, bude se tedy konat za dva roky. Děkuji všem referujícím, kteří vyjádřili předběžný souhlas v takto dlouhé časové perspektivě s účastí počítat, pokud to jen trochu půjde. Příští rok bude tématem semináře fenomén stížností adresovaných československými občany různým politickým a správním institucím a jejich představitelům v letech 1948–1989. Věřím, že toto téma bude velice atraktivní nejenom z hlediska obecně historického, ale i ve vztahu k didaktickému využití a reflexi ve filmové a televizní produkci. Seminář s tímto tématem je vázán na řešení grantového projektu věnovaného právě „hnutí stěžovatelů“, vedeného na Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Tomášem Vilímkem, jehož řešení končí příští rok, proto nelze letošní téma jednoduše přesunout na příští rok. Zároveň doufáme, že v tomto roce se nám podaří připravit publikaci z loňského semináře na téma „Spravedlnost, nikoli pomsta? Potrestání válečných zločinců, kolaborantů a zrádců po 2. světové válce v Československu a Polsku“.

Dovolte mi, abych Vám popřál hodně zdraví, sil a samozřejmě příjemně strávené letní měsíce, byť bez libereckého semináře. Doufám, že se setkáme nejpozději příští rok.

Srdečně zdraví  

Jaroslav Pažout

garant semináře a vedoucí katedry historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci

2019

Pondělí 19. 8. 2019

Dopoledne       

8.30–9.00 Prezence

9.00–9.15 Zahájení: představitelé pořádajících institucí

9.15–9.45 Jan Rychlík (KHI FP TUL Liberec): Slovo na úvod

9.45–10.00 Přestávka

Základní referáty k tématu

10.00–10.45 Benjamin Frommer (Northwestern University Chicago): Retribuce – stíhání válečných zločinů a kolaborace v poválečné Evropě

10.45–11.00 Přestávka

11.00–11.20 Pavel Kmoch: Retribuce v českých zemích

11.20–11.40 Norbert Kmeť (ÚPV SAV): Retribuce na Slovensku

11.40–12.00 Marcin Czyżniewski (Univerzita Mikuláše Kopernika v Toruni): Retribuce v Polsku

12.00–12.30 Diskuse

Odpoledne

14.00–15.30 Retribuce v případových studiích

14.00–14.20 Tomáš Dvořák (HÚ FF MU v Brně): Tzv. divoká retribuce

14.20–14.40 Vojtěch Kyncl (HÚ AV ČR): Vládní komise pro stíhání válečných zločinců

14.40–15.00 Eva Janečková: Národní soud

15.00–15.30 Diskuse

15:30–15:45 Přestávka

15.45–17.15 „Studentský blok“

15.45–16.00 Josef Novák (HÚ FF MU Brno): Mimořádný lidový soud v Brně

16.00–16.15 Zuzana Hrubešová (SOkA Mělník): Udavači souzení Mimořádným lidovým soudem Litoměřice

16.15–16.30 Zdeněk Hanák (FF UK): Předsedové senátů MLS v Jihlavě

16.30–16.45 Jiří Myroniuk (FF UJEP): „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.“ Životní dráha Viléma Rozehnala

16.45-17.00 Vanda Rajcan (Northwestern University Chicago): „Bol som len obyčajný úradník:“ Koso, Konka, a Pečúch pred ľudovým súdom“

17.00–17.30 Diskuze

od 18.30 promítání dokumentu „Národní očista“ a následná s diskuze s jeho tvůrcem Jaroslavem Kratochvílem a historičkami a historiky

 

Úterý 20. 8. 2019

Dopoledne 

8.30–10.00 Retribuce ve vztahu k národnostním skupinám

8.30–8.50 Kateřina Portmann (KHI FP TUL): Retribuce v českých zemích a německá otázka

8.50–9.10 Štefan Šutaj (KHI FF UPJŠ v Košicích): Lidové soudnictví v Košicích a jeho specifika v poválečném období

9.10–9:30 Krzysztof Nowak (Slezská univerzita v Katovicích): Retribuce ve Slezsku

9.30–9:45 Diskuse

9:45–10.00 Přestávka

10.00–11.00 Didaktický blok

10.00–10.30 Jaroslav Pinkas (ÚSTR): Etická dimenze historické interpretace. Jak ve škole  hodnotit minulost?

10.30–10.45 Milan Ducháček (KHI FP TUL): Příprava nového Rámcového vzdělávacího programu pro dějepis

10.45–11.00 Diskuse

11.00–11.15 Přestávka

11.15–12.45 Workshopy

Iva Vachková (Muzeum hlavního města Prahy): Anna. Případ z Liberce

Dagmar Erbenová (První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace): Břemeno

12.45–13.15 Diskuze

Odpoledne

15.00–16.45 Filmový blok

15.00–15.20 Petr Bednařík (FSV UK): Filmaři v hledáčku retribuce

15.20–15.40 Jaroslav Kratochvíl (FAMU): Obraz retribučních procesů v československém dokumentárním filmu

15.40–16.00 Jan Bárta (FF UK): Retribuce v kinematografii 60. let 20. století

16.00–16.20 Marzena Krajewska (Velvyslanectví Polské republiky v ČR): Percepce chtěného a možného, teze o kultuře, literatuře a filmu v Polsku po roce 1944/1945

16.20–16.45 Diskuse

17.00 Dílčí exkurze

19.00-22.00 Přátelské posezení účastníků semináře

„Vlaky naděje“ – vystoupení sboru Bohemia Chór FP TUL pod vedením Jany Konvalinkové a Christophera Muffetta

 

Středa 21. 8. 2019

7.30 – 20.00 EXKURZE do polských Krkonoš

2018

Středa 22. 8. 2018

 • 10.00 – 16.00 
  EXKURZE: Budyšín,  Ochranov (Herrnhut)

 • 16.30 – 18.00

 • Oblastní galerie Liberec (promítání filmu Stanislava Motla a následná diskuse)

Přípitek a neoficiální zahájení semináře

Čtvrtek 23. 8. 2018

Dopoledne

 • 8.30 – 9.00
  Prezence

 • 9.00 – 12.00
  Zahájení představitelé pořádajících institucí

Úvodní slovo
Robert KVAČEK (KHI FP TUL Liberec)

Základní referáty k tématu

 • Jakub Rákosník (FF UK): Hospodářská a sociální politika v Protektorátu Čechy a Morava
 • Peter Mičko (FF UMB v Banské Bystrici): Hospodářská a sociální politika na Slovensku
 • Jan Rychlík (KHI FP TUL Liberec):  Hospodářská a sociální politika na Podkarpatské Rusi
 • Miroslav Michela (FF UK): Hospodářská a sociální politika na slovenském území obsazeném Maďarskem    

Odpoledne

 • 13.30 - 16.00
  Arizace
  Monika Sedláková (NA): Arizace v Protektorátu Čechy a Morava
  Martina Fiamová (HÚ SAV): Arizace na Slovensku

  Postavení vybraných sociálních skupin
  Stanislav Kokoška (ÚSTR – ÚSD AV ČR, v.v.i.): Dělníci v Protektorátu Čechy a Morava
  Miroslav Sabol (HÚ SAV): Dělníci na Slovensku

  Milan Ducháček (KHI FP TUL Liberec): Proměna postavení služek v protektorátních středostavovských domácnostech

 • 16.30 exkurze:
  Vernisáž panelové výstavy Národního archivu „Obchodování v srdci Evropy: československo-německé hospodářské vztahy (1918–1992)“ (uvede spoluautor výstavy Pavel Dufek)

Večer

 • 18:00 – 22:00
  Přátelské posezení účastníků semináře

Pátek 24. 8. 2018

Dopoledne

 • 8.30 – 12.30
  Didaktický blok
  Jaroslav Pinkas (ÚSTR): Česká práce za druhé světové války. Koncepty práce v protektorátu a didaktická reflexe tématu.
  Tomáš Holeček (VNJH): Představení programů Vzdělávací nadace Jana Husa pro středoškolské učitele a studenty

 • 10.00 – 11.30
  Workshopy
  Iva Vachková (Muzeum hlavního města Prahy): Případ roudnických studentů
  Šárka Jarská (Živá paměť): Nucené práce
  Josef Märc (FF UJEP): Ve škole pod nacistickým dohledem

Odpoledne

 • 14.00 – 16.00
  Filmový blok
  Tereza Csezany Dvořáková (FF UK): Říšská a protektorátní kinematografie – podobnosti, rozdíly, inspirace
  Petr Bednařík (FSV UK): Arizace kinematografie
  Jaroslav Kratochvíl (FAMU): Reflexe Mnichovské dohody v československém dokumentárním filmu 60. let
  Petr Kopal (ÚSTR): Atentát a Lidice. Hrané filmy o protektorátu
  Jan Bárta (FF UK): Kadár, Klos a Wajda: Pokus o srovnání válečné demytizace v československé a polské kinematografii 50. a 60. let

2011

Politické systémy středoevropských států 1918–1938
Milan Zemko, Politický systém Československa 1918–1938
Jan Rychlík, Strany národnostních menšin a jejich postoje k politickému systému v ČSR
László Szarka, Maďarské kráľovstvo 1920–1941 – autoritatívny parlamentarizmus
Jiří Friedl, Politický systém meziválečného Polska
Jaroslav Šebek, Role politických stran v parlamentních systémech středoevropských států po roce 1918
Dušan Kováč, Kresťansko-sociálne (ľudové) hnutia – demokracia a autokracia v stredoeurópskom priestore

Zdeněk Beneš, Meziválečné období v českých učebnicích dějepisu
Jaroslav Pinkas, Meziválečné období v německých učebnicích dějepisu
Viliam Kratochvíl, Možné modely na výučbu dejín medzivojnového obdobia
Václav Ulvr, Výuka meziválečných dějin v praxi

Václav Ulvr, Projekt Obrazy z českých dějin 1914–2009 – multimediální učební pomůcka českých dějin 20. století

2010

První půlrok: od listopadu 1989 ke svobodným volbám
Úvodní referát : Jan Rychlík

Panelová diskuse odborníků:
1) Na cestě k demokracii. Vytváření nového politickostranického systému v Československu
2) „Druhý život“ Listopadu 1989. Reflexe pádu komunistického režimu a první fáze demokratické transformace.
Petr Blažek, Adéla Gjuričová, Grigorij Mesežnikov, Jozef Žatkuliak

Listopad 1989 ve školní výuce a v projektech na ZŠ a SŠ – Zdeněk Beneš
Viliam Kratochvíl, Analytické modely na výučbu najnovších dejín
Ján Machaj, Vizuálne spracovanie vyučovacích hodín na tému – situácia od 17. 11. 1989 do 1. 1. 1993
Alena Adamčíková, Prezentace projektu „Samet 1989 Olomouc – Hejčín“
Petr Hamáček, Prezentace projektu ZŠ Jičín
Josef Märc, Normalizační každodennost ve světle listopadových ideálů
Jaroslav Pinkas, Prezentace výukového DVD Ústavu pro studium totalitního režimu „1989: Listopad a cesta k němu“
Kateřina Lozoviuková, Orální historie

Panelová diskuse pamětníků: Československo v mezinárodní politice
Vilém Prečan, František Mikloško, Vladimír Ondruš, Jaroslav Šedivý¨

Soudobý filmový dokument: Vysoká škola strojní a textilní v Liberci a sametová revoluce (s komentářem pamětníka z řad studentů)

Problematika soudobých pramenů a jejich využití – Jaroslav Pažout
Petr Dvořáček, Jak číst v písemnostech Státní bezpečnosti a nepodlehnout agentománii
Jan Kahuda, Akvizice osobních fondů a problematika jejich zpracování a využití
Pavel Pilz, Ještědská pobočka České archivní společnosti

2009

Rok 1989 na dohled
Jan Rychlík, Mezinárodní souvislosti pádu komunistického režimu v Československu: změny ve východním bloku v roce 1989
Vladimír Krivý, Slovenská spoločnosť pred rokom 1989
Michal Štefanský, Vnútropolitický vývoj na Slovensku pred rokom 1989
Oldřich Tůma, Vývoj v českých zemích před rokem 1989
Juraj Marušiak, Budúcnosť Československa očami slovenského a českého disentu
Miloš Trapl, Československý exil před rokem 1989
Miroslav Pekník, Politický vývoj na Slovensku od augusta 2008 do augusta 2009

2008

Pražské jaro 1968: spory v něm a o něm
Miroslav Kusý, Spor o demokraciu a demokratizáciu
Vilém Prečan, „Oni „ (nahoře) a „my“ (dole): Svár a konflikt mezi protagonisty Pražského jara
Vladimír Goněc, K trendům v politickém systému a federalizaci v roce 1968
Juraj Marušiak, Spor o politický systém v 70. a 80. rokoch
Michal Štefanský, Spor s Moskvou
Jitka Vondrová, Spor uvnitř KSČ
Daniel Povolný, Češi a Slováci v nejvyšších armádních funkcích v roce 1968
Jaroslav Pažout, Československé a západoevropské studentské hnutí v 60. letech 20. století
Miroslav Pekník, Politický vývoj na Slovensku od augusta 2007 do augusta 2008

2007

Myšlenková tvář šedesátých let 20. století
Miroslav Kusý, O čom som rozmýšľal v šesťdesiatych rokoch 20. storočia
Ivan Kamenec, Česká a slovenská historiografia v šesťdesiatych rokoch
Jan Rychlík, Slovensko-české vztahy v šedesátých letech
Jan Mervart, Český a slovenský revizionismus - Rozdíly ve smýšlení české a slovenské inteligence
Rudolf Chmel, Literatúra a publicistika v Československu v šesťdesiatych rokoch 20. storočia
Martin Kovář, „Hry s ďáblem a svítání v pravý čas“ aneb Proměny světové kinematografie v šedesátých letech dvacátého století
Jaroslav Fiala, Nová vlna v československé kinematografii šedesátých let
Miroslav Pekník, Vývoj slovenskej politickej scény 2006-2007

2006

Svět a Československo od krize ke krizi (1962–1968) - Češi a Slováci v jednom údobí studené války
Robert Kvaček, Studená válka a Československo 1956–1962
Dalibor Státník, Sociálně politická situace v Československu 1956–1962
Juraj Marušiak, Slovenská spoločnosť v druhej polovici 50. rokov
Jan Rychlík, Recidiva boje proti tzv. buržoaznímu nacionalismu v letech 1956–1962
Miroslav Londák, Prvá kríza československého komunistického režimu a problémy druhej investičnej vlny
Soudobé dějiny na slovenských a českých školách – diskuse pedagogů: Adelaida Mezeiová, Alena Adamíková, Hana Mlynarčíková
Miroslav Pekník, Politický vývoj na Slovensku od septembra 2004 do júla 2006

2005

Češi a Slováci v počáteční fázi komunistické totality 1948–1956
Jiří Kocián, Komunistické Československo v letech 1948–1956
Vladimír Nálevka, Mezinárodní postavení Československa 1948 - 1956
Jan Pešek, Slovensko v ére vrcholného stalinizmu (1948–1953)
Michal Barnovský, Prvá kríza komunistického režimu a jej prejavy na Slovensku (1953–1957)
Vojtech Čelko, Česká kultúra a jej vplyv na Slovensku po roku 1948
Jan Rychlík, Slovensko-české vztahy a problematika tzv. buržoazního nacionalismu
Jozef Kiss, Postavenie maďarskej menšiny v rámci česko-slovenských vzťahov (1948–1956)
Kateřina Kočová, Liberec v prvních letech komunistické totality

Miroslav Pekník, Politický vývoj na Slovensku od septembra 2004 do júla 2005

2004

Češi a Slováci v německé válce 1939–1945
Ivan Kamenec, Slovenská spoločnosť v rokoch 1938–1945
Jan Kuklík, Vnímání německé války českou společností
Jan Gebhart, Česká kolaborace jako historiografický problém
Stanislav Biman, Sudetoněmecká župa v německé válce
Jozef Jablonický, Slovenské národné povstanie a jeho politická reprezentácia

Miroslav Pekník, Politický vývoj na Slovensku od septembra 2003 do júla 2004

2003

Česká a slovenská historiografie na počátku 21. století
Dušan Kováč, Zamyslenie nad slovenskou historiografiou po roku 1989
Jaroslav Pánek,Zamyšlení nad českou historiografií po roce 1989
Petr Čornej, Historiografie českých středověkých dějin po roce 1989
Viliam Čičaj, Staršia slovenská historiografia po roku 1989
Jaroslav Pánek, Historiografie českých raně novověkých dějin po roce 1989
Dušan Kováč, Historiografia moderných slovenských dejín po roku 1989
Robert Kvaček, Historiografie moderních českých dějin po roce 1989

Viliam Kratochvíl, Slovenské učebnice dejepisu po roku 1989
Zdeněk Beneš, České učebnice dějepisu po roce 1989

Miroslav Pekník, Slovenský politický vývoj v roku 2002

2002

Rozdělení Československa v roce 1992
Ján Sopóci, Faktory rozdelenia Československa (Politologicko-sociologický pohľad)
Jan Měchýř, Česká společnost v listopadu 1989
Jan Rychlík, Jednání o společný stát před volbami v roce 1990, Česko-slovenská jednání do voleb 1992
Miroslav Pekník, Voľby 1992
Luboš Kubín, Príprava a rozdelenie štátu v kontexte postojov politických elít
Konec Československa ve školním výkladu - Viliam Kratochvíl a Václav Ulvr

2001

Česká a slovenská společnost v období normalizace
Zdeněk Doskočil, Nástup Gustáva Husáka k moci v dubnu 1969
Jan Rychlík, Podoba česko-slovenské federace
Jan Měchýř, Česká společnost za normalizace
Juraj Marušiak, Slovenská spoločnosť za normalizácie
Vilém Prečan, Česká opozice za normalizace
Norbert Kmeť, Slovenská opozícia za normalizácie
Vladimír Nálevka, Československo: zahraniční politika a sovětský blok, 1970–1985
Miroslav Pekník, K slovenskej politike v roku 2001 (január-august)

2000

České a slovenské dvacáté století
Dvojí válečný zážitek
Marína Zavacká, Slováci a dve svetové vojny
Jozef Jablonický, Vojnový zážitok v dnešnej slovenskej spoločnosti
Robert Kvaček, Češi a dvě světové války
Miloslava Melanová, První světová válka a Liberecko
Stanislav Biman, Druhá světová válka a Liberecko
Co dali Češi a Slováci Evropě a lidstvu
Dušan Kováč, Česi a Slováci v kontexte európskych dejín 20. storočia
Jan Rychlík, České mýty versus mýty o sousedech Čechů ve 20. století
Jak se vidíme
Karol Fremal, Obraz Čechov a českých dejín v súčasných slovenských učebniciach dejepisu (s dôrazom na 20. storočie)
Zdeněk Beneš, Obraz Slováků a slovenských dějin v současných českých učebnicích dějepisu
Blažena Gracová, Heterostereotypy sousedů z pohledů studujícíc mládeže
Česká a slovenská společnost na konci 20. století
Miroslav Pekník, K slovenskej politike v r. 2000
Libor Prudký, Vývoj hodnotových orientací v české společnosti po roce 1990

1999

Česká a slovenská společnost 1948–1967
Michal Barnovský, Slovenská a česká spoločnosť v rokoch 1948–1960
Jozef Jablonický, Povojnové osudy povstalcov
Norbert Kmeť, Náboženské společnosti na Slovensku v období 1948–1959
Jan Rychlík, Česká a slovenská společnost 1960–1967
Juraj Marušiak, Schválení novej československej ústavy v roku 1960 a slovenská spoločnosť
Vladimír Nálevka, Československo a Varšavská smlouva v šedesátých letech
Štefan Drug, Slovenská a česká kultúra 1948–1959
Vojtech Čelko, Kultúra v rokoch 1960–1967 videná z pohľadu literárních časopisov, najmä Kultúrneho života
Miroslav Pekník, Formovanie politickej scény na Slovensku pred parlamentnými voľbami v roku 1998
Libor Prudký, Česká společnost – duchovní rozměr transformace

1991, 1992

Cestami česko-slovenské vzájemnosti II.
Jaromír Procházka, Česká náboženská emigrace na Slovensku
Ondrej R. Halaga, Identita a perspektívy východoslovenského kraja pri národnom a územnom členení ČSFR
Milan Kips, Česko-slovenské vzťahy v dejinách školstva v rokoch 1848–1900
Zdeněk Urban, K některým otázkám Masarykova vztahu ke Slovensku
Břetislav Daněk, Dva ústřední problémy Masarykovy filozofie dějin
Dušan Kováč, Česko-slovenské vzťahy v prvom československom zahraničnom odboji
Dušan Kováč, Masarykova koncepcia demokracie a realita prvej republiky
Katarína Zavacká, Administratívne začleňovanie Slovenska do Československa
Natália Krajčovičová, Slovenský autonomizmus počas prvej ČSR
Robert Kvaček, Otázka slovenská či československá?
Jan Rychlík, Česká společnost a slovenský stát
Ivan Kamenec, Politický systém a režim Slovenského štátu v rokoch 1939-1945
Mária Karpašová, Slováci na Liberecku
Jaromír Procházka, Vyučování slovenským dějinám na českých gymnasiích

1997

O podobu Československa – Koncepce autonomismu a federalizace 1918–1992
Alena Bartlová, Ku vzájomným vzťahom slovenského a českého národa
Robert Kvaček, Slovenský autonomismus ve třicátých letech
Jozef Jablonický, Koncepcia obnovenia Československa počas druhej svetovej vojny
Michal Barnovský, Tri pražské dohody – ČSR 1945–1948
Jan Rychlík, Vznik československé federace 1968
Vojtech Čelko, Rozpad Československa (1989–1992)

1996

Češi a Slováci při vstupu do společného státu 1918
Rudolf Anděl, Co nás v minulosti spojovalo a dělilo
Jan Havránek, Jak znala Evropa 19. století Čechy a Slováky
Milan Podrimavský, Slovenská politika na konci 19. a na začiatku 20. storočia
Jan Galandauer, Slovensko v českém politickém programu před a po roce 1918
Roman Holec, Ekonomické aspekty vzniku ČSR – ilúzie a realita
Miroslav Pekník, K slovensko-českým vzťahom pred prvou svetovou vojnou
Miroslav Pekník, Názory na rešenie slovenskej otázky za prvej svetovej vojny mimo rámec samostatného Česko-Slovenska
Jiří Tůma, K činnosti německých politiků z Čech za první světové války a při rozpadu habsburské monarchie
Miloslava Melanová, Liberec na cestě k projektu samostatné provincie

1995

Česká a slovenská společnost mezi válkou a mírem 1945–1946
Jan Kuklík, Programové koncepce domácího a zahraničního odboje
Tomáš Pasák, Konec Protektorátu Čechy a Morava
Ivan Kamenec, Slovenská spoločnosť na konci druhej svetovej vojny
Jan Gebhart, Česká společnost v letech okupace
Jozef Jablonický, Slovenský nacionalizmus a ľudáctvo po druhej svetovej vojne (1945–1946)
Václav Pavlíček, Dekrety prezidenta Edvarda Beneše
Katarína Zavacká, Význam prezidentských dekrétov v súčasnosti
Stanislav Biman – Mária Karpašová, Liberecko na konci války a na počátku míru

1994

Česko-slovenské vztahy v novodobých dějinách
Robert Kvaček, Karel Havlíček Borovský – Ľudovít Štúr
Dušan Kováč, Milan Hodža
Robert Kvaček, Edvard Beneš
Ivan Kamenec, Jozef Tiso
Tomáš Pasák, Emil Hácha
Michal Barnovský, Gustáv Husák
Václav Vrabec, Klement Gottwald
Jozef Jablonický, Poprední slovenskí a českí predstavitelia prvej polovice 20. storočia
Miroslav Pekník, Vývoj slovenskej politickéj scény v roku 1994

1993

Česko-slovenské vztahy III.
V. Had, Současné postavení České a Slovenské republiky ve světě – po rozdělení společného státu
Miroslav Pekník, Profil slovensko - českých vzťahov před prvou svetovou vojnou
Jan Čapek, Česko-slovenské duchovní kontakty v 15.–17. století
Ondrej Halaga, Rok 1848 na Slovensku
Zdeněk Urban, Slovensko-české vztahy ve 2. polovině 19. století (se zvláštním zřetelem k otázce prosazení slovenského spisovného jazyka)
Ludvík Patera, Slovensko- české literární vztahy 19. a 20. století do roku 1939
Robert Kvaček, Česko-slovenské krize dvacátých a třicátých let 20. století

Beseda k tradicím a obsahu českých a slovenských dějin v 19. a 20. století – využití ve škole a ve vztahu k veřejnosti (Ludvík Patera, Robert Kvaček, Jozef Jablonický, Katarína Zavacká, V. Had, Helena Nosková, Ondrej Halaga, Alena Bartlová, Otto Urban, Jan Rychlík)

1998

Češi a Slováci v roce 1848
František Palacký, České národní úsilí před rokem 1848
Daniela Prelovská, K základným znakom slovenského obrodenia (1780–1848)
Pavel Cibulka, Český politický program v roce 1848
Dušan Škvarna, Slovenský program v roku 1848
Peter Macho, Slováci a Maďari v roku 1848
Jan Novotný, Ke vztahu Čechů a českých Němců v revoluci 1848–1849
Dušan Kováč, České a slovenské úsilie v stredoeurópskom kontextě
Jan Havránek, Odkaz roku 1848 – všichni jsme byli osmačtyřicátníci
Miroslav Pekník, Politický vývoj na Slovensku pred voľbami 1998
Michal Illner, Současná česká společnost

Kontakt

Telefon: 485354224, 485354240
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Adresa

Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Katedra Historie
Studentská 2
461 17 Liberec 1