Skip to main content
Aktuální ročník

XXXIII. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky, archiváře a další zájemce o dějiny


Česko-slovenské vztahy / Slovensko-české vzťahy
Liberecký seminář 2024

Děti, mládež a moc 1938/39–1989

19. – 21. srpna 2024

XXXIII. ročník se uskuteční 19. – 21. srpna 2024
Technická univerzita Liberec, budova G, Univerzitní nám. 1410/1, Liberec

Pořádá katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vzdělávací nadace Jana Husa, Historický ústav AV ČR, v. v. i. a Krajská vědecká knihovna v Liberci

pod patronací Česko-slovenské komise historiků a záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a náměstka primátora statutárního města Liberec Ivana Langra.

Doprava v Liberci

seminář: Použijte autobus č. 15, 19 nebo 29 z centra MHD Fügnerova ul., vystupte na zastávce Technická univerzita.

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek za seminář (bez ubytování a stravy) činí 500,- Kč.

Účastníci/účastnice 
mohou zaplatit účastnický poplatek bankovním převodem po přihlášení na seminář (viz modrý odkaz PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ níže) nebo hotově při zahájení semináře.

Pro české účastníky/účastnice upřednostňujeme platbu převodem. Slovenští účastníci/účastnice zaplatí poplatek v hotovosti na místě.

Pro studenty/studentky a důchodce/důchodkyně je účast zdarma.

Zdanitelné plnění je prováděno v rámci ekonomické činnosti univerzity dle zákona
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, a proto je v částce vložného zahrnuta daň z přidané
hodnoty ve výši 21 %.

Přihlášky zasílejte do 31. července 2024.

Učitelé/učitelky z ČR a SR mohou žádat o finanční příspěvek na účast na semináři. V případě
zájmu se prosím zaregistrujte do 10. června 2024. Žádost o příspěvek proveďte v registračním formuláři zakliknutím příslušného políčka.
O případném udělení příspěvku a jeho výši budou uchazeči vyrozuměni nejpozději do 23. června 2024.

UPOZORNĚNÍ: Ubytování a stravu (s výjimkou drobného občerstvení na místě) si účastníci z řad publika zajišťují na vlastní náklady. 

Přihlášky

Přihlášky zasílejte do 31. července 2024

prostřednictvím přihlašovacího formuláře níže
(modré pole Přihlášení na seminář)

Pro případné doplňující informace:
tel. 485 354 224, 485 354 240
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Program


Pondělí 19. 8. 2024

Exkurze Žitava – Oybín


1. skupina (Oybín), odjezd 8:28 hod. vlakem z Liberce, hl. nádraží do Žitavy (tam přestup na Oybín), sraz 8:15 hod. v hala nádraží

2. skupina (Žitava), odjezd 9:34 hod. odjezd vlakem z Liberce do Žitavy, sraz 9:15 v hale nádraží

Podrobný program obou exkurzí ZDE

19.00 Prezentace monografie Jana Rychlíka a kol. Dějiny Slovenska
(Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1, Liberec 1, velký přednáškový sál ve 2. patře)

Úterý 20. 8. 2024

8.30–9.00 Prezence

9.00–9.30 Zahájení: představitelé pořádajících institucí

BLOK I. Základní referáty k tématu

9.30–10.00 Martin FRANC (FHS UK): Děti a mládež v letech 1938/39–1989 jako výzkumné téma

10.00–10.30 Denisa NEČASOVÁJiří NĚMEC (FF MU): Mládež naše budoucnost! Nacistické a komunistické představy

10.30–11.00 Kateřina PORTMANN (KHI FP TUL): Děti „nechtěných“ 

11.00–11.30 Diskuse

11.30–13.30 Přestávka

BLOK II. Děti a mládež 1938/39–1945

13.30–13.50 Martin VESELÝEliška POLOPRUDSKÁ  (FF UJEP): Děti a mládež v Říšské župě Sudety

13.50–14.10 Zdeňka KOKOŠKOVÁMonika VÁCLAVÍKOVÁ (NA): Okupační správa protektorátu a nucená práce české mládeže

14.10–14.30 Jan HNĚLIČKA (KHI FP TUL – KVK v Liberci): Daleko od domova: československá mládež v boji za svobodu

14.30–14.45 Pauza

14.45–15.05 Adam HÁJEK (FF UJEP): Mládež v „elitních“ oddílech Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě

15.05–15.25 Anton HRUBOŇ (UMB v Banské Bystrici): „Nová mládež, na pochod!“ Deti v propagande politických organizácií lúdáckého režimu

15.25–15.45 Madeline VADKERTY (Gratz College, Philadelphia): Deti píšu Tisovi o židovskej otázke

15.45– 16.00 Diskuze

16.15 Dílčí exkurze

18.30 Vernisáž výstavy „Návrat domů“: liberecké oběti holocaustu

19.00–22.00 Přátelské posezení účastníků a účastnic semináře

Středa 21. 8. 2024

BLOK III. Děti a mládež 1945–1989

8.30–8.50 Michal ULVR (KHI FP TUL): Příprava na válku. Dopad studené války na děti a mládež v Československu a USA

8.50–9.10 Jaroslav PAŽOUT (KHI FP TUL): Co se skeptickou generací? Mládež optikou orgánů KSČ a ČSM v polovině šedesátých let 20. století

9.10–9.30 Tomáš VILÍMEK (ÚSD AV ČR): „Vždyť on se tak dobře učil“ – úskalí a problémy přijímání studentů na střední a vysoké školy

9.30–9.50 Martin ŠTEFEK (ÚSD AV ČR): Socialistický svaz mládeže a jeho role v mocenských sítích průmyslových podniků

9.50–10.15 Diskuze

10.15–10.30 Pauza

IV. DIDAKTICKÝ BLOK I: Základní referáty

10.30–11.00 Jaroslav PINKAS (PedF UK): Rebelové a konformisté v historické perspektivě

11.00–11.30 Iva VACHKOVÁ (PedF UK): Jak se chopit tématu mládeže a moci ve školním vyučování?

11.30–12.00 Diskuze

12.00–13.30 Přestávka

V. DIDAKTICKÝ BLOK II: Workshopy

13.30–15.00 Workshop I: Iva VACHKOVÁ (PedF UK): A modrý z nebe byste nechtěli? (Dětství v padesátých letech očima pamětnic jako možná inspirace pro výuku v hodinách dějepisu)

13.30–15.00 Workshop II: Marek FAPŠO (FF UK): Když děti učí děti. Dějiny dětství jako nástroj vzdělávání žáků a žákyň na ZŠ

13.30–15.00 Workshop III: Markéta FILLA (ZŠ Poznávání): Historické stopy v digitálním prostředí

13.30–15.00    Podcast pro soudobé dějiny live (ÚSD AV ČR): Jak na výuku soudobých dějin?

15.00–15.20 Pauza

BLOK VI. Filmový seminář

15.20–15.40 Petr BEDNAŘÍK (FSV UK): Děti a mládež v hrané tvorbě Československé televize v období normalizace

15.40–16.00 Jan BÁRTA: Mládež s otazníkem. Punk a skinheads, proměna jejich mediální reprezentace mezi érou předrevoluční a postsocialistickou transformací

16.00–16.20 Jaroslav KRATOCHVÍL: A co děti, mají si kde hrát? Mládež pohledem archivu ČT

16.20–16.40 Milan DUCHÁČEK (KHI FP TUL): „Všichni máme disca dost, nemá žádnou budoucnost!“ Film Horká kaše: perestrojková panelstory o disciplinaci mládeže?

16.40–17.00 Diskuze a závěr semináře

Kontakt

Telefon: 485354224, 485354240
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Adresa

Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Katedra Historie
Studentská 2
461 17 Liberec 1